Страховики та кредитори

Reduce costs, mitigate risks & maximize returns

Страховики та кредитори в галузі сільського господарства повинні оцінювати ризики на основі складних, мультидисциплінарних наборів даних, включаючи агрономію, клімат, географію та інші. Вони потребують інструментів для використання наявних даних, а також для їх постійного оновлення. Крім того, їм потрібно підтримувати ефективність та надійність своєї діяльності.

Agritask пропонує засоби оцінки ризиків з високою роздільною здатністю та інструменти підтримки страхування. Наша система гармонізує дані первинних полів із даними екзогенних джерел, таких як супутники, метеостанції та бази даних про природну небезпеку. Платформа забезпечує жорсткі польові інспекції шляхом оцифрування складних оперативних процедур. Тільки таким чином програма може бути масштабованою та гнучкою для обслуговування цілого ряду бенефіціарів – від дрібних власників до комерційних сільськогосподарських підприємств.

Agritask для страховиків та кредиторів в галузі сільського господарства

icon

Операційна досконалість завдяки процесам, скерованими даними

Оцифруйте використовувані процедури для підвищення економічної ефективності та стійкості підприємства. Перехресний аналіз даних для контролю та ефективного розуміння.

icon

Точне землеробство та оцінка ризиків для страховиків

Надайте кожній ділянці унікальний рівень ризику на основі первинних та екзогенних даних. Покращуйте аналітику ризиків за допомогою методів дистанційного зондування та точного землеробства. Підтримуйте структурування продуктів, вибір ризиків та управління портфелем ресурсів.

icon

Систематизуйте моніторинг, коригування збитків та управління заявками

Відстежуйте небезпеки та оцінюйте збитки в режимі реального часу, використовуючи супутникові та погодні дані. Зменшуйте ризики шахрайства шляхом структурування та геореферування польових перевірок. Повністю автоматизуйте розрахунок тригерів та виплату за параметричну продукцію.